Koeien houden het weiland kort
Koeien houden het weiland kort

Rondom de Goedenberg ligt ruim 5 hectare aan natuur en cultuur grond omsloten door stroken bospercelen.
Twee grote percelen weiland worden een deel van het jaar beweid door vier koeien.

Eddie brengt vier vaarsen op de Goedenberg

Video>> wk19 2019 Omheinen en dames grote weiland

Planten solitaire eik

Video>> Aanplant solitaire eik

Op een ander perceel is in 2013 een poel gegraven.
Het grondwater welt hier op en stroomt via een beek naar de Rode Beek.

Video>> De poel en het terrein er omheen waren helemaal dicht gegroeid.

Bij de poel is een hakhoutbos van elzen aangelegd.

Aanplant boomgaard door Hidde, Sem en Sietse

Video>> Aanplanten boomgaard maart 2019
Daarnaast is er nog een perceel weiland met een boomgaard van hoogstamfruit.
De percelen worden onderling gescheiden door meidoornhagen.

Video>>Een lentedag in februari. De steenuilen nestkast hing er nog maar net. Mooi te zien dat er al een steenuil was die hem had ontdekt.

Video>>Sas haalt Polo uit de wei en Karla haalt Coco uit de wei.

Video>> Adrie en Joke brengen Mindy & Mira.
Voor de schuur ligt een paardenweitje.
De Shetlanders worden ingezet om het gras van de percelen kort te houden.

De kerkuil tijdens het ringen van de jongen

Video>> Het ringen van steenuilen en kerkuilen door de vogelwerkgroep Doesburg op 25 mei 2019.
Er waren 5 jonge steenuilen en 7 jonge kerkuilen.

Foto’s natuur in willekeurige volgorde

Menu