Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Zaltbommel Buitenstad

Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed

Procedure bij Raad van State

1 februari 2023 – In Zaltbommel is het project Buitenstad een langdurige en moeilijke kwestie gebleken. De Buitenstad zou gerealiseerd moeten worden op de plek waar tot nu toe een historische scheepswerf ligt. De scheepswerf is uniek omdat het een ensemble is.

Heemschut heeft contact gehad met alle instanties die maar enigszins betrokken waren en heeft verschillende malen ingesproken bij de voorbereiding van de wijziging van het bestemmingsplan. Het behouden en beschermen van de cultuurhistorische waarde van de scheepswerf is helaas niet gelukt. De aanbeveling van Heemschut om de scheepswerf aan te wijzen als gemeentelijk monument is niet opgevolgd. Kleine stukjes van de scheepswerf worden in de nieuwbouw verwerkt, maar zijn slechts vrijblijvende summiere verwijzingen naar wat er ooit was. Ook het historische, beschermde stadsgezicht van Zaltbommel wordt aangetast.

Door de Vereniging Vestingstad Zaltbommel is begin 2022 beroep ingesteld bij de Raad van State. Heemschut heeft ervan afgezien eveneens beroep in te stellen.

Heemschut waarschuwt voor gevolgen bouwplan Buitenstad Zaltbommel

12 mei 2021 – Zaltbommel staat na enige jaren van overleg en negeren van experts aan de vooravond van een mega aantasting van haar unieke beschermde stadsgezicht. Heemschut waarschuwt voor de enorme gevolgen van het bouwplan Buitenstad.

De status van rijksbeschermd stadsgezicht vraagt om rekening te houden met deze status, en nieuwbouw dient zich te voegen naar de uitgangspunten van dit beschermd stadsgezicht.

Het plan Buitenstad dat op de voormalige scheepswerf gelegen in het uiterwaardengebied moet verschijnen geeft een onaanvaardbare aantasting van het riviergezicht. De nu voorgestelde bebouwing (6 bouwlagen) op de landtong wordt door deskundigen als massief en concurrerend met de omgeving aangeduid.

Het Gelders Genootschap heeft in haar advisering gesteld dat de bebouwing in lijn moet zijn met de vorm en omvang van de voormalige scheepswerf. De geplande woonblokken op de kop van de landtong worden om hoogwatervrij te kunnen zijn op een opgehoogd terrein gebouwd. Deze ophoging heeft grote consequenties voor de rivierafvoer.

De uiterwaarden en stad Zaltbommel, geven door hun ligging in het stroomgebied van de rivier al een vernauwing gelet op de huidige situatie. De extra ophoging voor de geplande nieuwbouw in het uiterwaardengebied zal bij hoge rivierafvoeren problematisch worden. Alle uitgevoerde werkzaamheden voor Ruimte voor de Rivier, tussen Zaltbommel en Nijmegen , worden met deze ophoging teniet gedaan.

Op het ontwerpplan zijn 136 zienswijzen ingediend door de vele partijen. Een petitie is 1126 ondertekend. Het lijkt erop dat het gemeentebestuur omwille van de projectontwikkelaar alle argumenten ter zijde zal schuiven met een meerderheid van 1 of 2 personen zoals de zaak er nu politiek voor staat. De erfgoedbeschermers waarschuwen voor de consequenties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.