Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Wijchen Graafseweg 576 Alverna vm Hotel

Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed

Voormalig hotel wordt niet gesloopt

19 november 2022 – De gemeente wil het pand behouden. De supermarktketen heeft daarom de plannen aangepast. De brief van Heemschut en de persaandacht hebben hier een belangrijke bijdrage aangeleverd.

Supermarktketen wil historisch pand slopen

7 maart 2022Inwoners van Alverna in de gemeente Wijchen zijn geschrokken dat een beeldbepalend gebouw in het dorp moet wijken voor de vestiging van een supermarkt met parkeerplaats. Het grote witte pand met de hoge kap steekt boven de omringende huizen uit, het is gebouwd als hotel en maakt al bijna honderd jaar deel uit van de jonge geschiedenis van het dorp.

Alverna is ontstaan na de bouw van een groot Franciscanenklooster in 1886. Het klooster trok bedrijvigheid aan waardoor er een dorp ontstond, het kreeg de naam Alverna, die naam verwijst naar de berg La Verna in Toscane, waar volgens de geschiedenis Franciscus van Assisi in 1224 de stigmata heeft ontvangen.
Het klooster stond tegenover het hotel maar is gesloopt in 1980, de torenspits en de kloostermuur zijn behouden en gemeentelijk monument.

Heemschut is van mening dat sloop van het voormalige hotel om meerdere redenen ongewenst is.
Het gebouw is in goede staat en de architectuur is typerend voor het Interbellum, kenmerkend zijn de hoge kappen met overstekende goot, de ritmiek van de ranke ramen met roedeverdeling en de getoogde ingangspoort.
Tevens zijn er voldoende mogelijkheden om het pand een passende bestemming te geven, denk hierbij aan wonen, wonen en werken, (zorg)hotel, horeca, detailhandel en meer.

In de maatschappelijke discussie wordt steeds meer benadrukt dat grondstoffen schaars zijn. Duurzaamheid is een van de belangrijkste beleidsthema’s voor vele organisaties, instellingen en de overheid. Sloop staat haaks op dit beleid.

Daarom heeft Heemschut de gemeente Wijchen aangeschreven om het gebouw te beschermen door het aan te wijzen als gemeentelijk monument en hiermee de acute dreiging van sloop te voorkomen.