Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Wageningen Julianastraat

Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed

Julianastraat Wageningen blijft oud én wordt nieuw !  

1 november 2022 – De bewoners hebben er jarenlang hard voor moeten werken, onder de leus “Slopen is Bezopen”, maar nu is het al een tijdje werkelijkheid: Drie erfgoedorganisaties werken eendrachtig samen met De Woningstichting, de bewoners en de gemeente aan de renovatie van de monumentale Julianastraat in Wageningen.

Er is een projectgroep gevormd waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Op initiatief van Heemschut is een ambitienotitie opgesteld waarin we zo goed mogelijk hebben vastgelegd wat we samen willen gaan doen. Het belangrijkste daarin is het algemene uitgangspunt: We gaan alle woningen opknappen zodat ze weer 30 jaar mee kunnen met behoud van de cultuurhistorische waarden, onder het motto ‘Samen voor het mooist maakbare’. Dat hebben we allemaal als uitgangspunt voor de planvorming erkend.

We zijn nu alweer een dik jaar op die basis aan het werk met groot enthousiasme. Het is wel eens lastig. Zo samenwerken in plaats van gelijkhebberig tegenover elkaar te staan is voor iedereen onwennig. Maar hier gaat het werken, daar heeft iedereen vertrouwen in. We hebben samen een architect uitgekozen, die heeft op basis van de uitgangspunten van de projectgroep ontwerpschetsen gemaakt die zeer goed zijn ontvangen, en nu zijn we druk bezig die schetsen met elkaar te bespreken om er het optimale uit te halen.

De basis van waaruit we dat doen is de cultuurhistorische kwaliteit, die is vastgelegd in een door deskundigen opgesteld rapport. Maar we zijn er ook van doordrongen dat er afwegingen moeten worden gemaakt, dat niet alles kan en dat ieders perspectief alle respect verdient. Het is ook nog eens erg leuk om zo samen te werken aan zo’n ingewikkeld project.
Waar we uitkomen weten we nog niet, maar als we blijven werken zoals we nu bezig zijn, wordt het zeker ‘het mooist maakbare’!

Sloop is luid en duidelijk van de baan

Maar de woningen moeten ook gewoon goed verhuurbare woningen worden die aan alle moderne eisen voldoen en weer minstens 30 jaar meekunnen. Dat vraagt om ingewikkelde afwegingen. Hoe die uitpakken weten we niet, we zijn in het begin van de ontwikkeling, binnenkort volgt de architecten selectie, presentaties 17 februari. Met de ‘ambitie notitie’ hebben we een duidelijke basis gelegd: Uitgangspunt zijn de cultuurhistorische kwaliteiten zoals vastgelegd in de notitie van van Meijel. Met die waarden als uitgangspunt gaan we op zoek naar het ‘mooist maakbare’ dat wil zeggen dat het realistisch moet zijn, uitvoerbaar, betaalbaar en moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor sociale woningbouw, en toch zoveel mogelijk van de kwaliteiten van het oude moet behouden.
Hoe dat eruit gaat zien weten we niet, maar alle partijen hebben zich gecommitteerd aan de ambitie notitie: we gaan samen zoeken naar de beste mogelijke oplossing.

Bewoners, erfgoedorganisaties, gemeente en De WoningStichting zitten op basis van gelijkwaardigheid in een Projectgroep die DWS adviseert en over alle aspecten van de opgave meepraat. Heemschut zit daarin als vertegenwoordiger van drie erfgoedorganisaties die samenwerken aan de Julianastraat. Wageningen monumentaal, Oud Wageningen en Heemschut. Zij hebben samen een aanvraag voor de monumentstatus gedaan die dit hele proces aan het rollen heeft gebracht. De studie van Leon van Meijel is in opdracht van de gemeente gemaakt als direct gevolg van deze monument aanvraag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.