Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Tiel Voorstad 31 en 33

Interne pagina

afgehandeld-intern, intern, JanR
Heemschut vraagt aandacht voor Voorstad 31 en 33 in Tiel

20 april 2020 De commissie Gelderland van Heemschut heeft bij de gemeente Tiel aandacht gevraagd voor de teruglopende staat van het beeldbepalende pand Voorstad 31 en 33 in Tiel. Heemschut maakt zich zorgen over het voortbestaan van het gebouw en vraagt de gemeente ook om de cultuurhistorische waarde te onderzoeken.

Waardevol Tiel, de werkgroep voor cultuurhistorie en leefomgeving, maakt zich eveneens ernstige zorgen om het voorbestaan van deze gebouwen. Wij zouden het verlies van dit karakteristiek stukje betreuren.

Voor zover ons bekend hebben deze panden nog geen status verkregen voor een plaatsing op de Monumentenlijst. Het zijn karakteristieke panden, winkel met woonhuis, van inmiddels 94 jaar oud, ontworpen door een bekende Tielse architect, volgens de architectuur van de Amsterdamse School.

De aanhangers van deze vorm van architectuur leefden zich uit in expressieve baksteengevels vol rondingen, welvingen , torentjes, fantasievol metselwerk en decoratief smeedwerk. Het decoratieve metselwerk op de hoeken boven ramen en ter accentuering van de ingangspartij is intact.

Alleen de indeling van de ramen is in de loop van de tijd enigszins gewijzigd, maar bij een goede herbestemming en de daaruit volgende renovatie zouden deze details weer kunnen worden teruggebracht. De bouwtekening van dit pand is nog beschikbaar in het archief. Van hieruit zou bij herbestemming en renovatie kunnen worden gewerkt. Zeker met de gevelpartij gelegen aan de straatzijde. Een stuk geschiedenis van bouwen uit die periode van een woon/winkelpand verdient een nader onderzoek.

Heemschut heeft de gemeente gevraagd de waarden te onderzoeken.