Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Oost Gelre Rapenburgsestraat 28 Lichtenvoorde

Interne pagina

intern, opstarten

Geachte heer Van Lochem,

Ik heb zojuist de mailwisseling gezien betreffende het pand Rapenburgsestraat 28 in Lichtenvoorde.

We kunnen altijd proberen het gemeentebestuur te bewegen alsnog tot een (voorlopige) aanwijzing als gemeentelijk monument over te gaan. Gelet op het voortraject zal dan niet makkelijk zijn.

Heemschut is graag bereid om dit verzoek te doen. Het liefst samen met de VOL.

Wat meer informatie over het pand met betrekking tot de architectonische/cultuurhistorische waarden zou daarbij wel welkom zijn.

We kunnen ook inzetten op eerst een voorlopige aanwijzing gevolgd door een bouwhistorisch onderzoek/redengevende beschrijving. Wanneer dit laatste een hoge waardering oplevert, zou tot definitieve bescherming kunnen worden overgegaan.

Graag hoor ik van u of een actie van Heemschut op prijs wordt gesteld.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Lebbink

Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Commissie Gelderland

Gerrit Lebbink
Klaproos 3
6942 LZ Didam

tel. 06-51205191

Onderwerp:

FW: Bezwaar sloop Rapenburgsestraat 28, 7131 lichtenvoorde

Van:

Karel Loeff <Loeff@Heemschut.nl>

Datum:

12-12-2022 16:21

Aan:

Heemschut Gelderland <gelderland@Heemschut.nl>

Deze kreeg ik net door van de oudheidkundige vereniging Lichtenvoorde.

https://www.elna.nl/nieuws/politiek/440003/twee-extra-woningen-aan-rapenburgsestraat

Ze vergaderen vanavond erover of dit iets is waar ze zich voor gaan inzetten.
Willen jullie daar ook naar kijken?
Wellicht iets om samen met het Cuypersgenootschap in op te trekken?
Groet
KareL-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Frits van Lochem <fritsvanlochem@kpnmail.nl> 
Verzonden: maandag 12 december 2022 16:14
Aan: Karel Loeff <Loeff@Heemschut.nl>
Onderwerp: FW: Bezwaar sloop Rapenburgsestraat 28, 7131 lichtenvoorde-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: info@oudheidkundelichtenvoorde.nl <info@oudheidkundelichtenvoorde.nl>
Verzonden: zaterdag 10 december 2022 13:36
Aan: 'André Sonderen' <j.a.sonderen@kpnmail.nl>; fritsvanlochem@kpnmail.nl; joost@ernstvof.nl; Josephine Adema <josephine_adema@kpnmail.nl>; kamperman75@gmail.com; martin marneth <martin_marneth@hotmail.com>; mhm.huinink@gmail.com
CC: g.nijs@chello.nl
Onderwerp: FW: Bezwaar sloop Rapenburgsestraat 28

Dag allemaal,

Zie onderstaande mail van Godfried. Bezwaar maken heeft volgens mij geen zin. Je kan alleen bezwaar maken tegen een besluit, een op rechtsgevolg gerichte beslissing van een bestuursorgaan. Een sloopvergunning is een besluit. Maar in dit geval is geen sloopvergunning, maar is hooguit een sloopmelding nodig. Dat zal ook de gemakkelijke reactie zijn die je terugkrijgt van de gemeente als je 'bezwaar tegen de sloop' zou maken.

Artikel 3 lid 1 van de Erfgoedverordening
(https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR85712/1) luidt echter: 
Burgemeester en wethouders kunnen, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument aanwijzen als gemeentelijk monument.

De VOL is in dit geval waarschijnlijk wel aan te merken als belanghebbende, vanwege haar statutaire doel en feitelijke werkzaamheid. Dat betekent dat zij bevoegd is om een aanvraag in te nemen tot het nemen van het besluit om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook tegen een weigering om zo'n besluit te nemen kan wel bezwaar gemaakt worden. 

Als burgemeester en wethouders laten weten aan de eigenaren dat zij voornemens zijn om het pand aan te wijzen als monument, geniet het pand 'voorbescherming'. Want anders zou een pand nog heel snel gesloopt kunnen worden voordat de aanwijzingsprocedure is afgehandeld. Tot voor enkele jaren leidde het enkele indienen van een aanvraag door een belanghebbende al tot voorbescherming. Nu moet het college echter eerst het voornemen hebben en dat laten weten aan de eigenaar. 

Normaliter is het formuleren en meedelen van een voornemen nog geen besluit.
Maar in dit geval zijn rechtsgevolgen verbonden aan het voornemen. Dus het is misschien wel mogelijk dit voornemen aan te merken als een besluit. En dan is het wel handig om niet alleen te vragen om aanwijzing als gemeentelijk monument maar om ook te vragen aan de eigenaar te laten weten dat het voornemen bestaat om tot aanwijzing over te gaan.  Want dat de gemeente Oost Gelre dat uit zichzelf zou doen, lijkt mij erg twijfelachtig.
Want ze zijn daar al zóoooo druk!

De formulering zou dan mogelijk moeten zijn: een verzoek om op zeer korte termijn de aanvraag tot aanwijzing af te wijzen (waarna bezwaar mogelijk is) dan wel om de procedure tot aanwijzing te starten met het doen van een kennisgeving van het hebben van het voornemen.

De vraag is: wil het bestuur een aanvraag indienen tot aanwijzing als gemeentelijk monument?  Je moet dan wel overwegen en afwegen: wat zou je er mee (kunnen/willen) bereiken? Want voor de initiatiefnemers van het project is het natuurlijk wel heel vervelend en kostenverhogend.

Met vriendelijke groeten,
Martin Huinink


Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur, Martin Huinink, secretaris

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Godfried Nijs <godfried.a.th.m.nijs@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 9 december 2022 20:09
Aan: info@oudheidkundelichtenvoorde.nl
Onderwerp: Bezwaar sloop Rapenburgsestraat 28

Beste bestuursleden,

Zoals jullie in op de voorpagina van de ELNA van de afgelopen week hebben gezien gaat Rapenburgsestraat 28 tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw.

Volgens adviseur Erfgoed Gelders Genootschap Roy Oostendorp steken uit de rechter zijgevel de gebintbalken nog uit en gaat het mogelijk om een 17e of 18e-eeuwse kern met een jongere voorgevel. 
Peter Ballast (projectleider cultuurhistorie Oost Gelre) ziet met spijt een van de laatste stads (dorps)boerderijtjes verloren gaan. Niet alleen de voorgevel is karakteristiek, het hele pand heeft veel waarden. Helaas is het niet beschermd en daarmee vogelvrij. 

Hoewel er, voor mij onbegrijpelijke redenen, dus geen bescherming op dit pand rust, lijkt het me een goede zaak dat de VOL bezwaar aan gaat tekenen tegen de sloop. Al was het maar als signaal. 
Ik hoor graag op korte termijn van jullie en denk graag mee over eventueel te volgen stappen.

Groet, 

Godfried 

Snapseed.jpg
Bijlagen:
Snapseed.jpg 3,0 MB
Naamloze bijlage 00030.txt 2 bytes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.