Commissie Gelderland

Nijmegen Steenfabriek Ooijpolder

INTERNE PAGINA

Foto’s Rob Lureman, Doetinchem

Erfgoedvereniging Heemschut

Het College van Burgemeester en Wethouders
en de Gemeenteraad van Berg en Dal
Postbus 20
6500 AA Groesbeek
Per mail; gemeente@bergendal.nl

Puiflijk / Beek-Ubbergen, 27/11/ 2021

Geacht College,

Door omstandigheden is het niet mogelijk gebleken u onze Zienswijze m.b.t. de voorgestelde woningbouwplannen op het (voormalige) terrein van Reomie in Ooij, gemeente Berg en Dal, in een vroeger stadium te doen toekomen. Daarvoor onze verontschuldiging.

Omdat de voorgenomen planontwikkeling aldaar t.b.v. woningbouw mogelijk ten koste zal kunnen gaan van het behoud van een aantal belangrijke relicten uit de periode dat op dit terrein steenfabriek DE OOIJ, was gevestigd, verzoekt Erfgoedvereniging Heemschut-Gelderland u een aantal van deze objecten te willen beschermen door ze te plaatsen op de gemeentelijk monumentenlijst van Berg en Dal.
Dit mede gezien de grote cultuurhistorische waarde van het terrein met objecten uit het industriële tijdperk van de 19e en 20e eeuw.
Wij verzoeken u bovendien een waardestellend onderzoek naar het terrein en genoemde objecten uit te laten voeren.

Indachtig onze doelstelling, waardoor Heemschut als belanghebbende dient te worden aangemerkt, ondersteunen wij in deze het verzoek van de Stichting Van Steen en Natuur en van de Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland tot aanwijzing in concreto van de vlamoven en de locomotievenlood, het smalspoor en de haaghut.

Vervolgens vraagt Heemschut, in navolging van de Stichting Van Steen en Natuur, uw aandacht voor de ontwikkeling van een integraal beleid m.b.t het bewaren van het rijke steenfabrieks- landschap in de voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn.
Dit aan de hand van het in 2002 verschenen rapport ‘Ruimte voor cultuur’ van de RCE en de doctoraalscriptie van drs. Hylke Rodenburg uit 2007. Uit beide stukken blijkt dat het hier gaat om een zeer rijke verzameling industrieel erfgoed uit de steenfabricage-periode in deze beide (voormalige) gemeenten. Veel daarvan is inmiddels helaas verdwenen of dreigt verloren te gaan.

Reden te over om, zo mogelijk op korte termijn, over te willen gaan tot het opzetten van een integraal beleid – dit in samenwerking met het Rijk, de Provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen en de RCE.

Graag zijn wij bereid met u van gedachten te wisselen over de opzet van een dergelijk beleid. Mogelijk kan de (inmiddels verworven) expertise van beide boven genoemde Stichtingen en die van Heemschut u daarbij van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,
namens Erfgoedvereniging Heemschut-Gelderland:

Jan Reijnen en Ton Gijsbers

p/a > Meerstraat 2
6655AS Puiflijk
Tel 06 38093763
Mail: reijnenjh@gmail.com

1 reactie. Reactie plaatsen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.