Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Lochem Molen Reudink

Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed

Heemschut blijft strijden voor molenromp

2 september 2019De gemeente ziet een officiële monumentenstatus voor de molenromp van Reudink in Lochem dan misschien wel niet zitten, maar de provinciale commissie van Gelderland blijft bij de gemeente aandringen op enige vorm van bescherming. Dat kan omdat recent er een nieuw bestemmingsplan ter inzage is gelegd voor woningbouw op de locatie. In dat bestemmingsplan wordt de molenromp behouden.

In november 2018 verzocht Heemschut aan de gemeente om de monumentenstatus toe te kennen aan de molenromp. De gemeente weigerde, maar op verzoek van onder meer de Welstandscommissie werd het gesprek gestart met de eigenaar die nieuwe woningen wil bouwen op de locatie.

In juni heeft de gemeente Lochem het ontwerp-bestemmingsplan voor woningen op die locatie ter inzage gelegd. Daarin wordt de molenromp nu behouden. Een succes.

Heemschut heeft nu op dat bestemmingsplan weer een zienswijze ingediend waarin wordt aangedrongen om toch een officiële bescherming toe te voegen aan de molenromp. Want opname in het bestemmingsplan biedt nog steeds geen officiële garantie op behoud.

De gemeente gaat de komende tijd de zienswijzen verwerken en dan zal duidelijk worden of de mening van Heemschut wordt overgenomen.

Molenromp
De betreffende molen uit 1832 gelegen aan een zeer markante plek aan de Berkel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van Lochem. Het originele onderstel van de molen is nog geheel intact en geheel opgenomen en geïntegreerd in een voormalige veevoedersilo.

De molen werd in 1924 onttakeld waarna de aandrijving door middel van een stoommachine, vervolgens met een gasgenerator en tenslotte met electriciteitsmotor plaatsvond. De roodbruine silo met het 8-kantige pannen dak is met de monumentale panden uit 1820 zeer beeldbepalend voor de omgeving en met name in relatie tot de historische ruimtelijke context.

Geen monumentenstatus voor molen Reudink

19 februari 2019 De molenromp met bijbehorende bedrijfsgebouwen van Reudink aan de Graaf Ottoweg in Lochem wordt geen gemeentelijk monument. Het Lochemse college van B&W legt een verzoek daartoe van van Erfgoedvereniging Heemschut naast zich neer. De eigenaar mag gaan slopen en de verwachting is dat dit op korte termijn ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Alleen een gesprek tussen de gemeentelijke monumentencoach en de ontwikkelaar van een woningbouwplan op de betrokken locatie kan nog redding brengen voor de molen.

Heemschut vroeg op 4 november van het afgelopen jaar om aanwijzing tot monument. De betreffende molen uit 1832 gelegen aan een zeer markante plek aan de Berkel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van Lochem. Het originele onderstel van de molen is nog geheel intact en geheel opgenomen en geïntegreerd in een voormalige veevoedersilo.

De molen werd in 1924 onttakeld waarna de aandrijving door middel van een stoommachine, vervolgens met een gasgenerator en tenslotte met electriciteitsmotor plaatsvond. De roodbruine silo met het 8 kantige pannen dak is met de monumentale panden uit 1820 zeer beeldbepalend voor de omgeving en met name in relatie tot de historische ruimtelijke context.

Maar het college van B en W wil de romp niet beschermen met de monumentenstatus. Ook omdat er al medewerking is toegezegd aan een nieuwbouwplan voor het terrein. De beslissing betekent dat het doek voor de molenromp waarschijnlijk op korte termijn valt.

Heemschut wil monumentenstatus voor molenromp Lochem

19 november 2018 De commissie Gelderland van Heemschut heeft bij het college van B en W van de gemeente Lochem de monumentenstatus aangevraagd voor de molenromp van molen De Hoop/Molen Reudink. De markante romp wordt met sloop bedreigd. En dat zou erg zonde, zo meent Heemschut.

De betreffende molen uit 1832 gelegen aan een zeer markante plek aan de Berkel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van Lochem. Het originele onderstel van de molen is nog geheel intact en geheel opgenomen en geïntegreerd in een voormalige veevoedersilo.

De molen werd in 1924 onttakeld waarna de aandrijving door middel van een stoommachine, vervolgens met een gasgenerator en tenslotte met electriciteitsmotor plaatsvond. De roodbruine silo met het 8-kantige pannen dak is met de monumentale panden uit 1820 zeer beeldbepalend voor de omgeving en met name in relatie tot de historische ruimtelijke context.

Wij zijn van mening dat dit industrieel monument een plaats verdient op de gemeentelijke monumentenlijst en niet gesloopt mag worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.