Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Heumen School de Vuurvogel in Malden

Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed

Vuurvogel voorlopig weer gered

21 april 2023 – Na een lange vergadering heeft de gemeenteraad van Heumen met ruime meerderheid tegen een motie voor sloop gestemd. De wethouder zegde toe met een plan te komen om op het terrein betaalbare woningen te realiseren met behoud van het gebouw. 

Jan Reijnen sprak namens Heemschut en het Cuypers Genootschap over “een monumentaal dorp in een dorp dat een bruisende toekomst moet krijgen”. Een mooie opdracht voor de gemeente.

Ingesproken tekst door Jan Reijnen namens Heemschut en het Cuypersgenootschap in de raadsvergadering Heumen op 21 april 2023.

Vuurvogel nog niet gered, wil de gemeenteraad echt slopen?

17 april 2023 – Het was goed nieuws, het college van Heumen wil de Vuurvogel behouden en een herbestemming zoeken. Echter, in de gemeenteraad lijkt er nu een meerderheid te zijn voor sloop en woningbouw op die locatie. Heemschut en het Cuypers Genootschap hebben de gemeenteraad per brief laten weten dat dit complex te waardevol is om te slopen en dat woningen in en rond het complex prima zijn te realiseren. Er zijn zelfs partijen die het complex willen kopen, behouden en zo een goede toekomst geven.

Vuurvogel gered, wordt het een gemeentelijk monument?

23 maart 2023 – De gemeente heeft het advies van het Gelders Genootschap opgevolgd. De burgemeester is overtuigd van de waarde van dit unieke complex. Mede door inzet van de erfgoedorganisaties waaronder Heemschut en gaat de gemeente een herbestemming zoeken. Sloop is niet meer aan de orde, wellicht krijgt het zelfs de status van gemeentelijk monument. Heemschut juicht dit toe, het is belangrijk erfgoed waar Heumen trots op mag zijn.

Gemeente vraagt offerte aan Gelders Genootschap

24 maart 2022 – De gemeente geeft aan dat er weinig capaciteit is om projecten uit te voeren, waardoor het project herbestemming terrein Vuurvogel 1 nog niet is opgepakt. Er zijn geen stappen gemaakt in projectmatige zin, er zijn geen gesprekken met ontwikkelaars of met de buurt en het gebouw wordt ondertussen goed beheerd door Ad Hoc.

Wel zijn er een aantal onderzoeken uitgezet zoals flora-fauna, archeologie omdat dit in ieder toekomstig scenario toch dient te gebeuren. Daaronder valt ook het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het gebouw.

De gemeente heeft offerte gevraagd aan het Gelders Genootschap om onderzoeken te starten. Als het meezit kan de opdracht deze maand verleend worden.

Overigens is het Gelders Genootshap ook op de hoogte van de aanwijzingsverzoeken en de daarin aangegeven argumenten voor een cultuurhistorische waardering van het gebouw.

Waarom moet de Vuurvogel gesloopt worden?

21 oktober 2021 – “Verbouwing van dit gemeentelijke schoolgebouw zou peperduur zijn. Het gebouw is te weinig energiezuinig en zodanig verouderd dat het goedkoper is het te slopen en nieuwbouw te plegen”, aldus de wethouder.

De gemeente Heumen, waar Malden onder valt, ziet geen financiële mogelijkheden om de Vuurvogel te behouden voor toekomstige generaties, helaas speelt geld meestal een hoofdrol bij het slopen van erfgoed, zo ook hier dus.
In een rapport uit 2017 voor de gemeente werd nog geconcludeerd, “Sloop heeft niet de voorkeur gezien de architectonische kwaliteit van het bestaande gebouw.”

Heemschut wil sloop voorkomen en heeft in mei 2021 de gemeente dringend verzocht het complex aan te wijzen tot gemeentelijk monument!

De school is gebouwd door architect Jan Verhoeven (1926-1994), een belangrijk vertegenwoordiger van het Structuralisme, de stroming waartoe ook bekende architecten als Piet Blom, Aldo van Eyck en Herman Hertzberger worden gerekend.
Verhoeven ontwierp een aantal spraakmakende woonwijken zoals Hofdijk in Rotterdam en De Zwaluw in Nieuwegein. Ook overheidsgebouwen en een groot aantal schoolgebouwen staan op zijn naam. Daarvan gelden De koppel in Amersfoort en De Vuurvogel te Malden als de meeste markante.

De Vuurvogel wordt in de vakpers zelfs gekarakteriseerd als “een van zijn sterkste ontwerpen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.