Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Hattem Achterstraat 30

Interne pagina

intern, Maud

In Hattem waren tot 1955 boerderijen in de binnenstad.

’s Zomers graasden de koeien op collectieve graslanden in de Hoenwaard, zoals de uiterwaarden hier werden en nog worden genoemd. Vanaf 1951 werden de (meeste) boeren gehuisvest in nieuwe boerderijen langs de Hoenwaardse weg, een soort ‘zomerdijk’, die vrijwel parallel aan de IJssel door die uiterwaarden ligt en pas aan het eind buigt naar de Hoenwaardse brug, die Hattem over het Apeldoorns kanaal met de Hoenwaard verbindt.
De boerderijen kregen toen eigen kavels en de collectiviteit verdween.
Nu zijn er nog maar enkele veehouders, een aantal fokt nu paarden en met raaigras worden het vee grotendeels op stal (bij)gevoerd.
Deze stadsboerderijen zorgden natuurlijk voor een grote mestoverlast, die in het voorjaar (eind april/mei) moest worden weggewerkt.

In het interieur van het horecabedrijf ‘Bij de molen’, tegenover korenmolen ‘De Fortuin’ op de Noord-Westhoek van de stadswal is in het interieur nog te zien, dat en hoe daar koeien op stal stonden.
Als maaltijdbezorger vanuit zorgcentrum ‘De Bongerd’ bracht ik tot voor enkele weken nog maaltijden aan de bewoner, Achterstraat 30 in Hattem.
De bewoner ligt nu al een tijdje in het ziekenhuis.

Omdat ik al enkele jaren bezig ben om via een kunstwerk aandacht te vragen aan bezoekers van ons stadje voor het feit dat er 50 stadsboerderijen waren (omdat er nergens verder iets van te zien of te lezen is en de stadsgidsen daardoor ook geen houvast hebben), hoorde ik van diverse zijden, dat het huis van de heer Streng nog volledig beschikt over de boerderij-faciliteiten en inrichting, zoals het vóór 1950 was. Ik/wij hebben in het verleden al diverse steunbetuigingen gekregen voor het informatieve kunstwerk van o.a. het beeldhouwers-gilde, de voorzitter van de Ondernemersvereniging Hattem (HAVO), de heer Klaas van Dieren, de kunstenaars, Toeristisch InformatiePunt (TIP), dat de stadsgidsen ‘uitzendt’ e.a., maar zijn stuk gelopen op de politiek, want vanaf 2017 werd de hele binnenstad gerenoveerd vanwege nieuwe riolering enz..
Nu wordt begonnen met het renoveren van ‘De Bleek’, één van de twee grote parkeerterreinen, waar bezoekers van buiten vlakbij het centrum kunnen parkeren (tussen winterdijk en stadscentrum en vlakbij de Hoenwaardse brug).

Helaas heeft stichting Stadsherstel geen vermogen meer om te investeren in aankoop van huis en boerderij van de heer Streng, zodra dat aan de orde komt.
Jammer genoeg ben ik zelf nooit verder binnen geweest om het hele pand te bekijken, maar hierbij roep ik de steun van Bond Heemschut op om hierin mee te denken en wellicht de plaatselijke overheid eens tot respons te brengen. Voor dat kunstwerk (Koeien in de binnenstad) is ons idee, dat de gemeente aan het aannemersbedrijf NTP vraagt om bij heropening van ‘De Bleek’ de kosten van dat kunstwerk in cortènstaal (geraamde kosten ± €20.000) op zich te nemen en dat bij de heropening en afsluiting van alle projectwerk in en om het stadje te onthullen en overhandigen. Hoe dat kan/moet met dit huis is nog een groot ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.