Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Elburg Palingrokerij van Triest

Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed

Reactie gemeente op zienswijze Heemschut

16 februari 2023 – Goedendag, U heeft vorig najaar een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Haven. Sindsdien is het voor u stil geweest. Daarom nu een kort bericht.

Door ziekte heeft de verwerking van de zienswijzen flinke vertraging opgelopen.
Inmiddels is de draad weer opgepakt.
Het streven is rond de zomervakantie de vervolgstap te kunnen maken richting de gemeenteraad.
Dat zal dan zijn begin juli of in oktober.

Met vriendelijke groeten
Adviseur ruimte
gemeente Elburg

Veel bezwaar tegen plan “De nieuwe Haven”

8 oktober 2022 –  Op 4 oktober 2022 dienden vertegenwoordigers van de Stichting tot behoud van Elburger Botters, de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop en de Stichting tot behoud van de laatste Vischrookerij te Elburg de Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “De nieuwe Haven” in.

Heemschut onderschrijft de bezwaren en heeft via een brief aan de gemeente kenbaar gemaakt dat zij de zienswijze medeondertekenen.

Gemeente Elburg negeert advies toewijzing als gemeentelijk monument

27 juni 2022 –  De palingrokerij van Triest in Elburg staat op de nominatie gesloopt te worden, een projectontwikkelaar wil het terrein gebruiken om er een immens appartementencomplex te bouwen, we schreven hier al eerder over. Om dit tegen te gaan heeft Heemschut met betrokkenen de gemeente aangeschreven om de rokerij aan de gemeentelijke monumentenlijst toe te voegen.

De Stichting het Oversticht heeft een “waarde stellend onderzoek” en een “redengevend onderzoek” uitgevoerd en komt tot het advies om het complex op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De gemeente legt dit advies om diverse redenen naast zich neer. Het complex mag gesloopt worden om plaats te maken voor grootschalige woningbouw.

Heemschut onderzoekt welke vervolgstappen gezet kunnen worden om sloop te voorkomen.

Museale steun voor bedreigde Elburgse palingrokerij

24 februari 2022 –  De palingrokerij van Triest in Elburg staat op de nominatie gesloopt te worden, een projectontwikkelaar wil het terrein gebruiken om er een immens appartementencomplex te bouwen, we schreven hier al eerder over. Om dit tegen te gaan heeft Heemschut met betrokkenen de gemeente aangeschreven om de rokerij aan de gemeentelijke monumentenlijst toe te voegen.

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft twee palingrokerijen in haar collectie. Vroeger waren er ruim 70 rokerijen in de havensteden aan de Zuiderzee in bedrijf. De scheepswerven waren industrieën met scheepssmeden, touwslagers, mandenvlechters, kuipers, zeil-, blok- en mastmakers  en visverwerkers.
In Elburg is dat rijke verleden nog volop te beleven, de voormalige hanzestad heeft veel behouden, bezoekers doen het stadje graag aan om een snufje van die historie te ervaren, het is een gezellige museumstad waar geleefd, uitgegaan en gewerkt wordt.

Het Zuiderzeemuseum ondersteunt Heemschut met een citaat uit een rapport van de Rijksdienst voor het behoud van het Culturele Erfgoed in Noord-Holland: “Deze werf is onderdeel van een ensemble van groot cultuurhistorisch belang: er is een nauwe relatie tussen deze werf en allerlei andere objecten die aan de Zuiderzee zijn gerelateerd. Zo ligt de werf tegenover de oude havenkom, waarin ook de gerestaureerde botters liggen (als in een buitenmuseum). Verder is hier de oude visafslag te vinden. Tot het ensemble behoren voorts palingrokerij Van Triest, de Vischpoort en de zichtlijn van de Vischpoort naar de Kop van ’t End.”

Elburg telt ruim 600 monumenten en erkent dus het belang van erfgoed. Met de sloop van deze rokerij en te grootschalige hoogbouw zet Elburg een verkeerde stap in het behouden en versterken van haar cultuurgeschiedenis en de toeristische aantrekkingskracht die daaruit voortvloeit.
Behoud van deze rokerij zal de positie van Elburg versterken als plaats waar mensen graag komen en leven.

Historische palingrokerij in Elburg ontdekt en bedreigd

3 februari 2022Het eeuwenoude Elburg telt bijna 600 monumenten en is mede daardoor één van Nederlands meest bezienswaardige Hanzesteden. Al vanaf de middeleeuwen werkten de bewoners in en om de haven, hier meerden de schepen aan met nieuwe handel en verse vis.

Die bedrijvigheid is nog steeds te beleven, er is een historische haven, de beroemde Vischpoort, een botterwerfmuseum en de vroegere visafslag is ook een museum.
Kortom, Elburg heeft veel moois te bieden, het bruist er dan ook van de toeristen maar nog niet alles is ontdekt en beschermd.

Net buiten het toeristische gebied ligt een voormalige palingrokerij, een aantal karakteristieke gebouwen uit 1937, niet heel erg oud maar wel typerend voor deze periode, en met een verhaal. Immers, toen de afsluitdijk een feit was, liep de vissersvloot sterk terug, alleen de palingvisserij ging nog door. Op deze plek is te zien hoe belangrijk de paling voor het stadje was.
Echter, de panden zijn in handen gekomen van een projectontwikkelaar die hier een appartementenstraat wil bouwen, de oude panden worden gesloopt. En om zoveel mogelijk woningen te kunnen bouwen op dit relatief kleine perceel moet er de hoogte in gegaan worden, maar liefst 17 meter, alleen de Vischpoort is hoger.

Als deze plannen doorgaan, mist Elburg de kans om de rokerij op te nemen in haar rijke cultuurgeschiedenis en krijgt ze een te grootschalig appartementenblok dat alle aandacht voor het moois in de directe omgeving zal overschaduwen.
Heemschut en betrokken erfgoedorganisaties hebben daarom de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd en verzoeken de gemeente nadrukkelijk niet mee te gaan in dit plan van de projectontwikkelaar.

1 reactie. Reactie plaatsen

  • maud Arkesteijn
    16 september 2022 20:31

    helaas alles door het college afgewezen en is de sloop van de paling rokerij begonnen, nu blijft alleen het krities volgen van het ontwerp bouw plan en de bestemmingsplan wijziging over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.