Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Ede molenbiotoop Keetmolen

Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed

Mag de Keetmolen in Ede nog draaien?

2 maart 2022 – De gemeente Ede wil volop bouwen en ziet de molenbiotoop van rijksmonument de Keetmolen als mogelijke locatie. Echter, elke molen heeft van rijkswege recht op een gebied in een straal van 400 meter rond de molen waar beperkt gebouwd mag worden, de molenbiotoop. Die ruimte is nodig om de molen te kunnen laten draaien, een molen die stilstaat raakt in verval.

Dit recht is in Ede in het verleden al aangetast en nu werd er in de raad zelfs geopperd om de molen maar helemaal te verplaatsen, ergens buiten de bebouwde kom, dan komt deze bouwlocatie vrij. Hoewel Ede eigenaar is van de molen, zal dat niet aan de orde zijn maar het geeft wel aan hoe groot het belang is om in de molenbiotoop te bouwen.
Heemschut is ingeschakeld om voor het monument op te komen. Samen met de Oudheidkundige Vereniging Ede en de molenaars trekken zij op om de gemeente en ook de bewoners van Ede uit te leggen dat erfgoed een belangrijk onderdeel is van haar identiteit en die van Nederland. De meeste molens zijn rijksmonument, daar zijn goede redenen voor.

Dankzij molens kon Nederland worden droog gemaakt, kon graan worden gemalen, kon hout worden gezaagd en meer. En molens vormen een grote aantrekkingskracht op bezoekers, maken de leefomgeving vriendelijk, een draaiende molen heeft iets vertrouwds en oer Hollands.
Een eerste stap is de gemeente Ede schriftelijk te wijzen op haar plicht om de molenbiotoop in stand te houden en het rijksmonument te beschermen. Ook biedt Heemschut de gemeente Ede een gratis lidmaatschap aan om samen te werken aan het behoud van erfgoed.

De situatie is dat er bedreigingen zijn op zowel korte als langere termijn

3 februari 2022Op korte termijn (komende twee jaar) zal een garagebedrijf op 50 meter afstand van de molen worden vervangen door nieuwbouw die verscheidene meters hoger dreigt te worden dan de huidige bebouwing. Dit betreft het project Kirpestein.

Op langere termijn (vanaf 2025 maar de plannen worden nu gemaakt) dreigt er (in het kader van de herinrichting van het stationsgebied Ede-Wageningen) hoogbouw in de directe omgeving van de molen. De hoogte van die bebouwing komt overeen met de hoogte van de vlucht van de molen. Dit betreft het omvangrijke project Noordplein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.