Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Doetinchem Monumentenlijst uitbreiden

Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed

24 januari 2017
Heemschut Gelderland en het Cuypersgenootschap hebben bij de gemeente Doetinchem een suggestie gedaan voor de uitbreiding van de monumentenlijst van Doetinchem. Samen met de historische kring, gemeente en eigenaren willen we kijken naar de vergeten panden. De organisaties hebben een voordrachtslijst gemaakt.

Voordrachtslijst
Op de voordrachtslijst staan allerlei typen panden. De gemene deler is het feit dat ze ooit zijn geselecteerd voor de monumentenlijst, maar nooit zijn aangewezen. De gehanteerde criteria bij de voordracht stoelen op de basiscriteria zoals gehanteerd door Gelders Genootschap. Historische waarde, cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische waarde, situeringswaarde, zeldzaamheidswaarde en oorspronkelijkheid zijn daarbij richtinggevend.

Bij het toegestuurde voordrachtslijstje is uitgegaan van een gevarieerde selectie qua onderwerp. Industrieel erfgoed (spoorhefbrug en voorm. hijsinstallatie aan de Oude IJssel), religie (Sint Augustinuskerk Gaanderen), bijzondere woonvormen (Keppelseweg op grens Doetinchem en Bronckhorst, invloed Gooise villabouw, Julianaplein 9, Art Nouveau en cottage-achtige rietendakenwoningen hoek Holterweg/Wilhelminastraat), straatmeubilair met cult.historische waarde (grenspalen), v.m. bedrijfsgebouwen met bijzondere architectuur (voormalige bioscoop Luxor en voormalige bieb) en de bouwkundige erfenis van de voor Doetinchem zo bijzondere architectenfamilie Ovink (villa Casa Cara Plantsoenstraat, voorm. burgemeestersvilla Keppelseweg, thans notarispand), welke beiden ook nog cultuurhistorische- en architectuurhistorische waarde hebben. Daarnaast is, omwille van geschatte ouderdom en voor Doetinchem belangrijke zeldzaamheidswaarde, de steunbalk in het pand Grutstraat 46 van Revelman meegenomen in de voordracht.