Commissie Gelderland

Doetinchem Keppelseweg 347 – 353 Vulcanus

  1. Home
  2. Bedreigd erfgoed
  3. Doetinchem Keppelseweg 347 – 353 Vulcanus

Laatste stand van zaken per 22 september 2021
Op 24 augustus heeft Heemschut haar zienswijze bij de gemeente Doetinchem ingediend. Tevens heeft Heemschut de gemeente verzocht om haar zienswijze mondeling toe te mogen lichten. De gemeente heeft op 22 september bevestigd dat de brief is ontvangen en de inspraakreactie wordt verwerkt. Eind mei 2022 zet de gemeente de volgende stap in de procedure.
Er zijn inmiddels contacten met de pers gelegd.

IJzergieterij Vulcanus is bedreigd om de volgende redenen:

– Het complex is niet beschermd als een rijksmonument of een gemeentelijk monument.

– Er ligt een voorontwerpbestemmingsplan met de volgende tekst:

In het plangebied zijn geen panden aanwezig die op dit moment een cultuurhistorisch waardevolle status hebben.

De foto’s en teksten hierna laten het tegendeel zien. Het complex is een goed voorbeeld van industrieel erfgoed. De architectuur is robuust met verfijnde detailleringen. Vele gezinnen in de omgeving leefden van de fabriek!

IJzergieterij ‘Vulcanus’ is begin 2019 failliet verklaard maar maakt ruim een maand na het faillissement een doorstart op de huidige plek in Langerak. Het bedrijf is overgenomen door Machine Fabriek Elburg.

Bron: Facebook

Mijn vader is geboren in Langerak boven de ijzergieterij en opa heeft daar gewerkt. Met 40 jaar jubileum een ijzeren pot gekregen en toevallig met het leeg halen huis van mijn ouders ook zo’n oude plaat zien hangen.

Mijn man heeft 47 jaar op de Kernmakerij van Vulcanus gewerkt, evenals vele anderen. Ook wij hebben veel zaken van gietijzer in huis. Met Kerstmis kreeg je vroeger in het Kerstpakket iets van gietijzer, bijv. kandelaars, maar met jubileums en huwelijksfeesten kreeg je een gietijzeren kookpot gevuld met bloemen en een tuinbank met gietijzeren poten. Van beide hebben wij er zelfs twee. Daarnaast werden er ook nog diverse jubileumplaten uitgegeven.

Leuk om te lezen. Ik weet het nog gezellige tijd.

Bron: Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vulcanus – 2021’

4.10.2 Cultuurhistorisch erfgoed
De cultuurhistorie is in Doetinchem vastgelegd in de nota cultuurhistorie ‘Continuïteit in Karakter’ (vastgesteld 21 september 2017) en de Erfgoedverordening gemeente Doetinchem 2013 (vastgesteld 30 mei 2013). In het plangebied zijn geen panden aanwezig die op dit moment een cultuurhistorisch waardevolle status hebben.

Bron: Nederlands IJzermuseum te Ulft

Een eeuwenoude ijzertraditie langs de Oude IJssel

Dat juist in de regio Oude IJssel het initiatief is genomen tot oprichting van een Nederlands IJzermuseum heeft alles te maken met de reeds eeuwen aanwezige ijzerindustrie in de Oude IJsselstreek. Reeds in 1689 werd bij Gaanderen een hoogoven gebouwd, die later als Rekhemse IJzermolen bekend is geworden. Deze hoogoven is in 1794 verplaatst naar Laag-Keppel aan de Oude IJssel tussen Doetinchem en Doesburg.
In het laatste kwart van de 19de eeuw sluit de een na de ander zijn hoogoven, maar de bedrijven gaan verder als ijzergieterij. Naast de drie oorspronkelijke hoogovenbedrijven vestigen zich ook enkele nieuwe ijzergieterijen: Gieterij Doesburg in 1893, Vulcanus te Doetinchem (Langerak) in 1894, Becking & Bongers te Ulft in 1895 en tot slot Lovink in Terborg in 1911. Alleen de laatste drie onderneming zijn heden nog in het bedrijf. De andere bedrijven hebben in de loop van de jaren zeventig en tachtig van de vorige de een na de ander de deuren gesloten.

Bron: Website gemeenten Doetinchem

‘Vulcanus – 2021’ (gemeente Doetinchem) (fase voorontwerp)
(inspraak en tevens vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro)

Vanaf 1 juli 2021 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vulcanus – 2021’ negen weken ter inzage.
Dit bestemmingsplan betreft het Vulcanusterrein aan de Keppelseweg 337–341, 347-353, 7008 BC Doetinchem.

Bestemmingsplan inzien
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
op papier in de stadhuis;
digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl;
in PDF-vorm op bestemmingsplan.doetinchem.nl.
Met de bekendmaking en terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vulcanus – 2021’ wordt het concrete beleidsvoornemen kenbaar gemaakt om:

het feitelijke gebruik van het Vulcanusterrein vast te leggen ten behoeve van de ijzergieterij met de bestemmingen ‘Bedrijf’ en ‘Groen’;
de bouwmogelijkheden in te perken van 100% naar 30% van het totale bouwperceel;
de bij ‘Bedrijf’ bijbehorende aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – ijzergieterij’ op te nemen;
mogelijkheden voor verhoging van schoorstenen toe te staan;
de bedrijfswoningen de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – woning uitsterfregeling’ op te nemen.

Inloopavond
Op woensdag 14 juli 2021 is er van 18.00 tot 19.30 uur een digitale inloopavond. U kunt dan desgewenst vragen stellen aan de aanwezige ambtena(a)r(en). Om deel te nemen aan deze digitale inloopavond kunt u een mail sturen naar t.nierkes@doetinchem.nl.

Reageren
Iedereen kan tot en met 1 september 2021 reageren op het plan. Uw reactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, of digitaal via gemeente@doetinchem.nl.

Op zijn vroegst 11 maanden na deze bekendmaking zal de gemeente de volgende stap zetten in de procedure en dit plan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Op 24 augustus heeft Bond Heemschut onderstaande zienswijze met bijlage naar de gemeente Doetinchem verzonden.

Op 26 augustus heeft de Stichting Industrieel erfgoed Gelderland-Flevoland deze Heemschut zienswijze overgenomen en onder eigen label ingediend.

NRC 1 sept 2021: Met ijzergieten kun je dus wel geld verdienen

NRC 1 sept 2021: Met ijzergieten kun je dus wel geld verdienen

Menu