Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Doetinchem Boerderij ‘t Mentingslag

Interne pagina

afgehandeld-intern, intern
De Stentor: Doetinchem koopt boerderij ‘t Mentingslag met gronden voor nieuwbouw ziekenhuis Slingeland.

Volgens de plannen zou de boerderij behouden blijven.

3 MONUMENT
3.1 Inleiding
In het plangebied is één gemeentelijk monument aanwezig. Op het perceel Kemnaderallee 5/5a staat hallehuis boerderij ’t Mentingslag uit 1783, dat volgens de redengevende beschrijving een monument is door de fraaie harmonische architectuur en de landschappelijke waarde. Het beeldkwaliteitsplan bevat geen specifieke criteria voor het monument zelf. Die staan al in de Erfgoedwet en de gemeentelijke Erfgoedverordening. Voor het beeldkwaliteitsplan zijn vooral de beeldbepalende kwaliteiten in relatie tot de directe omgeving belangrijk. De ontwikkeling in het plangebied mag die kwaliteiten niet onevenredig aantasten.

3.2 Landschappelijke waarde
Van oorsprong was de omgeving van de boerderij een kleinschalig agrarisch landschap met graslanden, natuur die de rivier begeleid en lijnvormige houtige elementen rond agrarische percelen. Er lagen verspreid in het gebied enkele woonerven. Op dit moment oogt het landschap relatief monotoon: functionele graslanden, met slechts hier en daar nog fragmentarisch wat natuur en houtige lijnvormige elementen. Wel liggen er nog verspreid in het gebied enkele woonerven. In het nu heeft de landschappelijke waarde in de redengevende beschrijving vooral betrekking op het monument zelf. De boerderij is dan een solitair element in het relatief open landschap en heeft door de goede zichtbaarheid een beeldbepalende waarde voor het gebied.

3.3 Beeldkwaliteit
Om de ontwikkeling van het ziekenhuis in het landelijke gebied te kunnen verantwoorden moet de ontwikkeling de ruimtelijke, de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de locatie en het omliggende landschap benutten en waar mogelijk versterken. Bij de ontwikkeling van het ziekenhuis komt dat vooral neer op het waar mogelijk versterken. Uitgaande van het oorspronkelijke landschap als referentie zou dat voor de boerderij een kleinschalige setting, een solitaire ligging en een functionele relatie met het landschap betekenen. Zichtbaarheid is ondergeschikt aan de kenmerken van het landschap. Hoge erfbeplanting had bijvoorbeeld oorspronkelijk een functie om boerderijen te beschermen tegen weer en wind. Zo is een bomenrij als erfbeplanting goed denkbaar aan de zijde van de boerderij waar de meeste voorkomende wind op valt. Lettend op de relatieve grootschaligheid van het ziekenhuis is het een illusie om de oorspronkelijke landschappelijke kenmerken te kunnen herstellen. Nodig is een hedendaagse vertaling van die kenmerken. Voor de beeldkwaliteit geldt dat het monument een duidelijk herkenbaar element moet zijn in het landschap dat ontstaat en voorts een duidelijke functionele relatie moet krijgen met dat nieuwe landschap.

.

Menu