Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Doesburg Verdozing IJsseldal

Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed

Veel protest tegen verdozing IJsseldal bij Doesburg

6 april 2022 – Ingeklemd tussen het wettelijk beschermd stadsgezicht van de Hanzestad Doesburg en het Natura-2000 gebied van de Fraterwaard wil de gemeente Doesburg een bestaand overslagpunt tussen water- en wegtransport laten uitgroeien tot een container-hub van het internationale transportbedrijf Kuehne & Nagel.

Om deze container-overslag de gevraagde ruimte te bieden, is een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld waarin door de industrie mega-hallen tot 22m (+10%) hoogte mogen worden gebouwd. Voor Doesburg en omgeving een stedenbouwkundige ingreep van groot formaat, te groot volgens vele partijen waaronder Heemschut.

De enorme groei die het containertransport doormaakt (in de Europoort registreert men ieder zeven jaar een verdubbeling van de containeraanvoer), werkt door naar het achterland. Met als gevolg dat overal in het landschap mega-hallen ontwikkeld worden. Deze ongebreidelde groei moet in planologische banen worden geleid, zo vinden het College van Rijksadviseurs, de leden van de Tweede Kamer en de provinciale Staten van Gelderland. In de Betuwe en bij het Montferland zijn terreinen aangewezen voor verdere ontwikkeling van containerverwerking.
Toch probeert Doesburg, gesteund door de Provincie, zich aan de planologische regelgeving van die zelfde provincie, te onttrekken.

De beoogde stedenbouwkundige ontwikkeling heeft de laatste jaren de gemoederen in de stad danig bezig gehouden. De Raad heeft onlangs de plannen goedgekeurd, hoewel veel raadsleden aangaven zich als leken te beschouwen in deze problematiek. Zij gaven aan zich te verlaten op de ambtenaren; “zo keurt de slager zijn eigen vlees”.

Uit de groep van meer dan 50 indieners van een zienswijze met honderden sympathisanten die posters voor de ramen hingen, zijn enkele (vermogende) partijen voortgekomen die de gevolgde procedure zodanig slecht vinden dat zij het bestemmingsplan ter vernietiging aan de Raad van State hebben aangeboden. Allereerst is een voorlopige voorziening aangevraagd, deze zaak staat op de rol voor 12 mei 2022.

Heemschut heeft zich gevoegd, met een groep van 21 omwonenden en de Stichting Fraterwaard, bij het beroep dat de advocaat van de Gestichten van Weldadigheid van Doesburg zal voeren. Naast een enkele particulier zullen ook de Stichting Twickel en Natuur en Milieu Gelderland, beroep aantekenen. Allemaal partijen die zich inzetten voor een verantwoord beheer van het landschap van het IJsseldal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.