Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Beuningen Watertoren en fabrieksschoorsteen

Interne pagina

intern, JanR

Onderwerp: Twee fabrieksschoorstenen Beuningen

Stichting Historisch Besef Beuningen,

t.a.v. secretaris Wilbert Lelivelt

Geachte heer Lelivelt,

Hartelijk dank voor uw reactie en de daarin vermelde informatie. Ook u en uw stichting alle goede wensen voor het nieuwe, inmiddels begonnen nieuwe jaar. Ik stuur uw reactie, met onderliggende correspondentie, op uw verzoek door naar Heemschut. Zowel naar het hoofdkantoor in Amsterdam als naar het secretariaat van de Gelderse commissie. En naar stichtingen/verenigingen ook actief op het gebied van industrieel erfgoed.

Het blijft bij redelijk wat gemeenten qua plaatsingsbeleid een afweging tussen algemeen en privaat belang. Een nog te groot aantal gemeenten hanteert helaas het begrip monumenten-plaatsing op vrijwillige basis. Daarmee kunnen belangrijke, monumentwaardige objecten buiten de boot vallen en mindere toppers in dezelfde gemeente op de lijst belanden. Eigenlijk een rare, onevenwichtige en ongewenste situatie.

Ook als niet tot plaatsing bereid zijnde eigenaren absoluut geen sloopplannen hebben en goedwillend zijn, is dat geen garantie tot behoud voor de toekomst. Nazaten kunnen er immers heel anders over denken en dat zou, door welke gevolgen ook, het einde van een potentieel monument kunnen inluiden. Hopelijk waait er bij het nieuwe college van b. en w. in Beuningen een andere wind dan in het verleden. Ik ben niet alleen journalistiek medewerker van MONUMENTAAL, maar ook secretaris/technisch adviseur van SIEGF (Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland). In die hoedanigheid kan het bestuur, wat betreft het industrieel erfgoed, uw advieslijst met een adhesie-betuiging ondersteunen.

Ik kan niet voor Heemschut en/of anderen op het gebied van industrieel erfgoed spreken, maar neem aan dat zij u in ondersteunende zin van dienst kunnen of willen zijn.

Met vriendelijke groet,

Rob Lureman.

CC Heemschut Amsterdam en Heemschut Gelderland, SIEGF-bestuur, STIF, FIEN

PS: Ik stuur u februari-nummer MONUMENTAAL met artikel over schoorstenen toe, waarin beide objecten (zij het kort) zijn vermeld.

——– Doorgestuurd bericht ——–

Onderwerp:
FW: fabrieksschoorstenen
Datum:
Tue, 27 Dec 2022 13:35:38 +0000

Van:

Wilb. L. <wuitbunninge@hotmail.nl>

Aan:
.lureman@upcmail.nl <r.lureman@upcmail.nl>, Wil Repkes <info@historischbesefbeuningen.nl>

Geachte heer Lureman,

met excuses voor mijn late reactie.

In bijlage treft u aan onze brief uit 2014 waarin gevraagd wordt beide bouwdelen van de voormalige Maas enWaalsche Kweekerij op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

‚ÄčOverigens staat in de aanvraag dat familie Verstraaten voor de oorlog eigenaar was, dit moet zijn de familie Burgers.

Oktober 2014 kreeg we als reactie van de ambtenaar van de Gemeente:

“De monumentendeskundige heeft aan mij door laten schemeren dat de watertoren en de schoorsteen uniek zijn en het voorstel aan het college wordt om deze te beschermen.”

Begin april 2015 hoorde ik via kennissen en daarna formeel van de Gemeente, dat de eigenaar van de watertoren niet mee wilde werken.
Begin augustus kregen we via de ambtenaar die de aanvraag in behandeling had, dat ook de eigenaar van de schoorsteen niet mee wilde werken:
“Zijn redenen zijn hetzelfde als die van zijn buurman (van de watertoren); beperkingen van het gebruik en geen compensatie / subsidie van de gemeente.
Ook deze eigenaar geeft schriftelijk aan de schoorsteen niet te willen slopen.”
Enige tijd later volgt de formele afwijzing.

Verder in bijlage een artikel wat ik geschreven heb in 2015 in de Maas&Waler over een soortgelijk kassencompex in Weurt.

Ook eerdere door ons gedane aanvragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst werden niet gehonoreerd:
diverse graven op de kerkhoven in de vier dorpen en behoud van het laatste gebouw dat behoorde tot het Asdonck-complex.
Maart is er een nieuw college aangetreden en enkele weken geleden hebben we bij de nieuwe wethouder onze advieslijst met te behouden monumenten besproken.
Blijft lastig om Gemeente en eigenaren te overtuigen van het belang, wellicht dat de Bond Heemschut ons zou kunnen ondersteunen!

Een goede jaarwisseling gewenst,
met vriendelijke groet,

Wilbert Lelivelt

Secretaris Stichting Historisch Besef Beuningen

Van: Chello <wmmrepkes@chello.nl>
Verzonden: zondag 18 december 2022 22:52
Aan: Wilbert Lelivelt <wuitbunninge@hotmail.nl>
Onderwerp: Fwd: fabrieksschoorstenen

Vriendelijke groet,

Wil

Van: Rob Lureman <r.lureman@upcmail.nl>
Datum: 17 december 2022 om 23:40:41 CET
Aan: info@historischbesefbeuningen.nl

Onderwerp: Doorst: fabrieksschoorstenen

——– Doorgestuurd bericht ——–

Onderwerp:

fabrieksschoorstenen

Datum:

Sat, 17 Dec 2022 23:21:55 +0100

Van:

Rob Lureman <r.lureman@upcmail.nl>

Aan:

info@historischbesefBeuningen

Beste mensen van Stichting Historisch Besef Beuningen,

Voor het tijdschrift MONUMENTAAL ben ik bezig met een artikel over fabrieksschoorstenen in Nederland. Aanspreekpunt is de Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF), die 25 jaar bestaat. Tijdens een rondje Nijmegen en omgeving, dat ik met STIF onlangs maakte, deden we ook Beuningen aan. We bekeken de ietwat verborgen staande schoorsteen en watertoren aan de Van Heemstraweg, die de laatste herinneringen zijn aan de rijke geschiedenis van de plaatselijke groente- en fruitteelt.

Op jullie website las ik dat de stichting ijvert voor een gemeentelijke monumentenstatus, maar dat is al weer een tijdje geleden. Kunnen jullie me informeren over de laatste stand van zaken? Is dat voornemen nog actueel of inmiddels in procedure of is voor een andere vorm van bescherming gekozen? Wij spraken ter plaatse met schoorsteen-eigenaar Andr√© Snel, die vertelde dat schoorsteen en watertoren in elk geval te boek staan als ‘sfeerbepalend en dorpseigen’, maar dat is geen monumenten-status. Wellicht kunnen jullie me hierover informeren. Ik kan er slechts een enkele regel aan wijden, omdat er veel schoorstenen aan bod komen, maar vind het wel essentieel.

Ondergetekende is gepensioneerd journalist van dagblad de Gelderlander en wel van de Oostgelderse edities. Ik doe vrijwilligerswerk op het gebied van monumentenzorg voor enkele verenigingen en werk als journalist incidenteel voor MONUMENTAAL en erfgoedvereniging Bond Heemschut. Bedoeling is dat het betreffende artikel in februari volgend jaar verschijnt, maar de deadline voor de kopy-inlevering is al eind december.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking,

Met vriendelijke groeten,

Rob Lureman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.