Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Barneveld Pastoriebos Voorthuizen

Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed

Wederom aantasting monumentale tuin

31 maart 2022 – Vandaag heeft de projectontwikkelaar struweel aangeplant om de vleermuizen corridor (die door de kap was verdwenen) te herstellen. Helaas is dit in de monumentale tuin gedaan.
Ondanks dat de Raad van State nadrukkelijk in de voorlopige voorziening had opgenomen dat er geen werkzaamheden in de monumentale tuin mochten plaatsvinden tot de definitieve uitspraak.

Omdat er weer sprake is van een aantasting van de monumentale tuin dienen de buurtbewoners en betrokkenen weer een handhavingsverzoek bij de gemeente in.

In behandeling bij Raad van State

9 maart 2022 – Op 9 maart was de behandeling bij de Raad van State van de Voorlopige Voorziening. Uitkomst hiervan is dat de voorlopige voorziening blijft gehandhaafd. Dat betekent dat de projectontwikkelaar niets mag doen tot de uitspraak op het beroepschrift.

Struweel kan geplaatst worden maar niet aan de oostkant van het kerkepad (in de monumentale tuin) want daar is geen vergunning voor verleend door de gemeente Barneveld.
De 30 dode sparren mogen gekapt worden onder de voorwaarde dat de ondergroei bewaard blijft.
De proceskosten worden vergoed.

Op 9 mei zal de behandeling van het beroepschrift zijn.

De projectontwikkelaar heeft aangegeven tot plaatsing van struweel over te gaan in de monumentale tuin, zodat de corridor voor de vleermuizen hersteld zal worden. Ondanks dat gisteren duidelijk is gemaakt dat hij hiervoor geen vergunning heeft en dat het struweel in het sparrenbos gerealiseerd moet worden.
De advocaat heeft hiertegen direct een handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend.

Barneveld kapt monumentale groene hart uit Voorthuizen

17 december 2021 – Het steeds meer versteende centrum van Voorthuizen wordt verzacht door een historisch kerkcomplex in een oase van monumentale bomen. Eind vorige week begon, ondanks een bezwaarprocedure tegen de plannen, de kap van de bomen. De kap moest via de rechter worden stilgelegd.

De gemeente Barneveld wil hier een appartementencomplex laten bouwen. Omwonenden en de erfgoedorganisaties Bond Heemschut, Het Cuypersgenootschap, De Nederlandse Tuinenstichting en de Bomenstichting trekken al lange tijd samen op om dit tegen te houden. Maar omdat zelfs 15 zienswijzen en veel protesten de gemeente niet op andere gedachten hebben gebracht, zijn de organisaties gezamenlijk een procedure bij de Raad van State gestart.

Dit kerkelijke gebied behoort tot de oudste kern van Voorthuizen, in de archieven uit de 12e eeuw is al sprake van een kapel. De huidige kerktoren is gebouwd in de 15e eeuw. In 1865 is de oude kerk afgebroken en in 1866 herbouwd. De kerktoren is een rijksmonument evenals de oude pastorie bij de kerk. De nieuwe pastorie op het terrein is een gemeentelijk monument. De monumenten en het groen vormen een eenheid en een rustpunt voor mens en dier.

Het is voor Heemschut onduidelijk welke belangen hier in de gemeente spelen. Vele gemeenten zijn zuinig op hun erfgoed in de groene gebieden, het rijk stimuleert de aanplant van bomen door burgers en het kappen van bomen wordt al lange tijd sterk ontmoedigd. De gemeente Barneveld geeft hier een totaal verkeerd signaal af aan de bevolking. Het is te hopen dat de Raad van State de gemeente dwingt dit plan stop te zetten.

Ondertussen begon eind deze week ineens al wel de kap van het bos. Via een spoedprocedure bij de rechter is het werk stilgelegd.

Erfgoedbeschermers vragen opnieuw om bescherming Pastoriebos in Voorthuizen

23 januari 2021Erfgoedvereniging Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Tuinenstichting hebben opnieuw aan de bel getrokken bij de gemeente Barneveld om het bijzondere Pastoriebos en de Hervormde Kerk in Voorthuizen te beschermen. Er worden voor in het groen bouwplannen ontwikkeld die het bijzondere karakter van het ensemble bedreigen.

De drie organisaties hebben bij de gemeente Barneveld op 24 augustus vorig jaar de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk zelf. Daarnaast hebben de organisaties bezwaar gemaakt tegen het beoogde complex met 25 appartementen dat midden in dit gebied, pal naast de Hervormde kerk moet verrijzen.

Reactie gemeente
De gemeente heeft per brief aan de organisaties laten weten dat in oktober uiterlijk op het voorstel gereageerd zou worden. Vorige week deelde de gemeente aan de erfgoedorganisaties mee dat er geen monumentenvergunning is aangevraagd. De hele procedure moet daarom opnieuw worden doorlopen.

Standpunt erfgoedorganisaties
De drie erfgoedorganisaties stellen zich op het standpunt dat nu de gehele procedure opnieuw moet worden gedaan, het College van Burgemeester en Wethouders eerst een besluit moet nemen over het verzoek tot een uitgebreidere bescherming. Dit verzoek komt overigens mede voort uit een waardenstelling die in het kader van het bouwplan door de gemeente zelf is opgesteld.

Naast het verzoek van de erfgoedorganisaties is naar de erfgoedorganisaties hebben vernomen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met de gemeente inmiddels in gesprek om te bezien of het complex uitgebreider kan worden beschermd op rijksniveau.

Over de aanvraag uitbreiding van de gemeentelijke complexbescherming is advies van de commissie voor Welstand en Monumenten vereist. De organisaties vrezen dat de commissie niet of onvoldoende op de hoogte wordt gesteld van de verzoeken tot bescherming. Dit naar aanleiding van een donderdag bij deze commissie geagendeerd ‘praatstuk’ waarbij het college inzet op een afwijkend advies om het bouwplan te kunnen doordrukken, waarbij ze zonder de belangenorganisaties te informeren voorbij gaat aan het bescherminsgverzoek.

De erfgoedorganisaties zijn van mening dat door de aanwijzing van de hierboven genoemde onderdelen als beschermd gemeentelijk monument de gemeente Barneveld recht doet aan haar kerkelijke historie en Voorthuizen daarmee de erkenning geeft ook op dit gebied een uniek ensemble te herbergen te midden van haar bloeiende gemeenschap.

Erfgoedbeschermers vragen om bescherming Pastoriebos in Voorthuizen

25 augustus 2020 Erfgoedvereniging Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Tuinenstichting trekken gezamenlijk op om het bijzondere Pastoriebos en de Hervormde Kerk in Voorthuizen te beschermen. Er worden voor in het groen bouwplannen ontwikkeld die het bijzondere karakter van het ensemble bedreigen.

De drie organisaties hebben bij de gemeente Barneveld de gemeentelijk monumentenstatus aangevraagd voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk zelf. Bijzonder is dat er sprake is van twee pastorieën, waarvan de oude pastorie reeds Rijksbescherming heeft en de nieuwe pastorie op gemeentelijk niveai. Voor de andere zaken is de bescherming niet op orde. Tot onze verbazing bleek ook alleen de toren van de Hervormde Kerk een monument, de rest niet.

Met de aanwijzing van het Pastoriebos en de (kerkzaal en leerkamer van de) Hervormde Kerk is het ensemble van kerktoren, kerkgebouw, pastorieën, tuinen, parkbos en toegangslanen als eenheid erkend, beschermd en geborgd. Nieuwe ontwikkelingen zijn daarbinnen en daarbij zeker mogelijk, mits de aanwezige cultuur- tuin- en architectuurhistorische waarden worden gerespecteerd.

De erfgoedorganisaties zijn van mening dat door de aanwijzing van de hierboven genoemde onderdelen als beschermd gemeentelijk monument de gemeente Barneveld recht doet aan haar kerkelijke historie en Voorthuizen daarmee de erkenning geeft ook op dit gebied een uniek ensemble te herbergen te midden van haar bloeiende gemeenschap.

De drie erfgoedorganisaties zullen ook een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt en de bouw van 25 appartementen in de tuin mogelijk moet maken. De organisaties menen dat dit plan een desastreuze invloed heeft op het unieke ensemble in Voorthuizen.

De website Stop plannen Pastoriebos bevat veel informatie over dit dossier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.